Oui Store Liên hệ

Liên hệ

Địa chỉ: 137 Nguyễn Thị Thập

Thời gian mở cửa: Thứ Hai – Thứ Sáu,

9:00 sáng – 5:00 chiều

SĐT: 0964285006

Email: ouistoreshoponline@gmail.com

    Visit Us

    137 Nguyễn Thị Thập, Hòa Minh, Liên Chiểu,

    Đà Nẵng.

    0964285006┃137 Nguyễn Thị Thập, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng

    Mon-Fri 9:00AM – 5:00PM