Oui Store Liên hệ

Liên hệ

Địa chỉ: 137 Nguyễn Thị Thập

Thời gian mở cửa: Thứ Hai – Thứ Sáu,

9:00 sáng – 5:00 chiều

SĐT: 0964285006

Email: ouistoreshoponline@gmail.com

Visit Us

137 Nguyễn Thị Thập, Hòa Minh, Liên Chiểu,

Đà Nẵng.

0964285006┃137 Nguyễn Thị Thập, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng

Mon-Fri 9:00AM – 5:00PM